Zmiana sposobu użytkowania budynków i lokali

Niejednokrotnie zdarza się, że pierwotne zamierzenie wykorzystania istniejącego budynku ulega zmianie, a obowiązujące przepisy wymagają dostosowania budynku do nowej funkcji. Dlatego wychodząc na przeciw takiemu zapotrzebowaniu rynku zespół INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane wykonuje projekty zmiany sposobu użytkowaniu istniejących budynków oraz lokali, tak żeby były one zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniały wytyczne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID'u), Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb.

Partnerzy