Oferta

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze budowlanym, planowaniu inwestycji, kontroli kosztów projektów budowlanych oraz projektowaniu.

W przypadku złożonych zleceń współpracujemy z najlepszymi specjalistami - architektami, konstruktorami, inspektorami nadzoru z branży sanitarnej, elektrycznej oraz prawnikami.

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane dysponuje profesjonalnym oraz licencjonowanym oprogramowaniem, które połączone z odpowiednimi kwalifikacjami pozwala prowadzić proces inwestycyjny na najwyższym poziomie.

 

Z odpowiednim zespołem nie ma rzeczy niemożliwych!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:

Projekty indywidualne

W początkowym stadium planowania procesu budowlanego obok wyboru odpowiedniego miejsca lokalizacji inwestycji niezwykle istotny jest wygląd oraz funkcjonalność Państwa budynku. Jesteśmy w stanie Państwu pomóc w podsumowaniu oczekiwań wizualno - funkcjonalnych poprzez przelanie wizji na kartkę papieru, co w komplecie z wymogami techniczno - formalnymi stanowić będzie projekt budowlany, który jest wymagany przy złożeniu dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonamy dla Państwa każdy projekt.

Pomagamy w dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

więcej »

Projekty gotowe

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane posiada w swojej ofercie projekty gotowe czołowych polskich wydawnictw zajmujących się wykonywaniem dokumentacji budowlanej w postaci książkowej.

Promujemy tylko sprawdzone wydawnictwa oferujące projekty gotowe najwyższej jakości. Nasi partnerzy oferują projekty gotowe w bardzo korzystnych cenach oraz oferują pomoc nie tylko przed zakupem projektu, ale również w trakcie realizacji inwestycji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby w celu pobrania katalogów. Doradzimy, skonsultujemy - pomożemy!

Zakupione u nas projekty dostosowujemy do lokalnych warunków poprzez adaptację projektu.

więcej »

Zmiana sposobu użytkowania budynków i lokali

Niejednokrotnie zdarza się, że pierwotne zamierzenie wykorzystania istniejącego budynku ulega zmianie, a obowiązujące przepisy wymagają dostosowania budynku do nowej funkcji. Dlatego wychodząc na przeciw takiemu zapotrzebowaniu rynku zespół INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane wykonuje projekty zmiany sposobu użytkowaniu istniejących budynków oraz lokali, tak żeby były one zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniały wytyczne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID'u), Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb.

więcej »

Kierownik budowy

Kierownik budowy czuwa nad poprawnością realizacji Państwa inwestycji.

więcej »

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.więcej »

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny zapotrzebowania energetycznego budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku lub lokalu mieszkalnego z punktu widzenia zużycia energii.

 

Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej określa "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej" ogłoszone 2 lipca 2014r.

więcej »

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana, to nic innego jak pomiar i przedstawienie w formie graficznej za pomocą rysunku technicznego istniejącego obiektu budowlanego (budynku, lokalu mieszkalnego, budowli, elementu budynku, itp.)

Inwentaryzować można wszystkie obiekty już istniejące, co stanowi zasadniczą różnicę w odniesieniu do procesu projektowego.

Zakres inwentaryzacji zależy od potrzeb Inwestora i celu jakiemu ma służyć.

więcej »

Przeglądy okresowe budynków

Strona w przygotowaniu.

więcej »

Inwestor zastępczy

Strona w przygotowaniu.

więcej »

Nadzór bankowy

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane świadczy usługi Bankowego Inspektora Nadzoru (Techniczno - Budowlany Nadzór Bankowy). Stanowi ona rzetelny i profesjonalny monitoring finansowanych przez bank inwestycji. Usługa ta jest skierowana bezpośrednio do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym projekty budowlane.

więcej »

Partnerzy