O firmie

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane powstała z inicjatywy mgr inż. Rafała Wilińskiego - absolwenta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W trakcie budowania doświadczenia zawodowego właściciel firmy ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a tym samym pozwalających rozszerzyć zakres usług oferowanych przez firmę INVESTPROFEO.

W roku 2008 rozpoczął on praktykę budowlaną w szeregach największych firm budowlanych w kraju, m. in. Polimex'u Mostostal S.A., co w 2011 roku zostało podsumowane nadaniem Uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

W swojej pracy zawodowej łączy on pasję wraz z przygotowaniem technicznym oraz umiejętnościami menadżerskimi, co w efekcie prowadzi do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

W 2012 roku rozpoczął on własną praktykę budowlaną, skupiając wokół siebie zespół specjalistów z poszczególnych branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej.

Partnerzy