Inwentaryzacja budowlana

Co to jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana, to nic innego jak pomiar i przedstawienie w formie graficznej za pomocą rysunku technicznego istniejącego obiektu budowlanego (budynku, lokalu mieszkalnego, budowli, elementu budynku, itp.)

Inwentaryzować można wszystkie obiekty już istniejące, co stanowi zasadniczą różnicę w odniesieniu do procesu projektowego.

Zakres inwentaryzacji zależy od potrzeb Inwestora i celu jakiemu ma służyć.

 

Kiedy należy wykonać inwentaryzację budowlaną:

Wszelkie operacje administracyjne dotyczące budynku oraz ingerencje w istniejącą strukturę obiektu budowlanego wymagają odniesienia się do stanu istniejącego, do czego potrzebny jest projekt budowlany na podstawie którego budynek został wzniesiony. W przypadku braku dokumentacji technicznej Inwestor jest zmuszony wykonać inwentaryzację budowlaną powykonawczą.

Inwentaryzację budowlaną wykonuje się w następujących przypadkach:

 • określenie powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • przebudowa budynku (rozbudowa, nadbudowa lub likwidacja części budynku),
 • przebudowa konstrukcji dachu,
 • zmiana układu pomieszczeń i ich funkcji użytkowej,
 • zmiana w ilości bądź wielkości otworów okiennych,
 • dokonanie wpisu bądź aktualizacji ksiąg wieczystych,
 • rozdzielenie do ksiąg wieczystych poszczególnych lokali,
 • podzielenie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • kupno lub sprzedaż budynku,
 • wprowadzenie nowych instalacji do obiektu (np. instalacje gazowe, elektryczne, wodociągowe),
 • ocena stanu technicznego budynku.

Partnerzy